Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Zawiadomienie o wyborze najk. oferty nr spr. 10/2013 Dostawa kamizelek nurka bojowego

Lubliniec, dnia 26.04.2013 r.


Jednostka Wojskowa Nr 4101
ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec
Tel. (+48) 34 35 20 450
Fax: (+48) 34 35 20 380
Nr sprawy 10/2013  

 

 

ZAWIADOMIENIE – INTERNET

 


Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę kamizelek nurka bojowego dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” – nr sprawy 10/2013.

 

 

Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania na:

„Dostawa kamizelek nurka bojowego  dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 10/2013”


1. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:
Nr 1-20/O/2013

KONFEXIM – 2 Sp. z o.o.
Ul. Św. Katarzyny 5,
55-011 Siechnice k. Wrocławia
Tel. 071 31-15-297
Fax 071 31-15-340

Cena brutto oferty: 69.396,60 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę: KONFEXIM-2 Sp. z o.o. ul. Św. Katarzyny 5, Siechnice k. Wrocławia spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ (pkt. 16.3 SIWZ). Przyznane punkty: 100,00pkt.

NR OFERTY: 1-19/O/2013     
NAZWA I ADRES FIRMY:
KONFEXIM – 2 Sp. z o.o.
Ul. Św. Katarzyny 5,
55-011 Siechnice k. Wrocławia    

PKT W KRYTERIUM CENA: 100,00
PKT RAZEM: 100,00


Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.

 

 


Dowódca
Jednostki Wojskowej Nr 4101
w Lublińcu

_________________________
płk Wiesław KUKUŁA
                         


                                                                   
A.Ł. (tel. 34 35-20-450)
26.04.2013 r.