Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ nr spr. 10/2017

Nr sprawy: 10/2017 Lubliniec, dn. 09.06.2017 r.

Jednostka Wojskowa Nr 4101
42 – 700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 35
tel. 261 101 450
faks 261 101 380


Z A W I A D O M I E N I E


Dowódca Jednostki Wojskowej 4101 w Lublińcu informuje, iż otrzymał następujące zapytanie do treści SIWZ:
• w dniu 08.06.2017 r. zapytanie od Wykonawcy,
dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - Nr sprawy 10/2017 pn: „Dostawa sprzętu wspinaczkowego dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu”.


TREŚĆ ZAPYTANIA


Dotyczy: Dostawy sprzętu wspinaczkowego dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 10/2017

W związku z uczestnictwem w ww. postępowaniu przetargowym zwracam się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania do treści Opisu Przedmiotu zamówienia:
1. pozycja nr 3 BUTY SKITUROWE SCARPA MAESTRALE lub równoważne. Według informacji uzyskanych od dystrybutora marki Skarpa wybrany przez Zamawiającego model obuwia nie jest już produkowany, a nowa wersja butów Skiturowych Scarpa Maestrale 2.0 zostanie wprowadzona na rynek dopiero we wrześniu 2017 roku. Ze względu na brak możliwości dostarczenia butów skiturowych Scarpa Maestrale w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, uprzejmie proszę o przedłużenie terminu do 30.09.2017 r. lub dopuszczenie butów firmy La Sportiva model Spectre 2.0. W załączeniu do pisma karta katalogowa butów.

O D P O W I E D Ź Z A M A W I A J Ą C E G O


Na podstawie art. 38. ust. 1–2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy ani na zmianę modelu opisanych butów. Według naszej wiedzy wymagana ilość obuwia znajduje się na rynku.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje n i e z m i e n i o n y. Termin składania ofert to dzień 13.06.2017 r. godzina 09:00, a termin otwarcia ofert to dzień 13.06.2017 r. godz. 09:30.

DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej 4101
w Lublińcu

_________________________
wz. ppłk Wojciech DANISIEWICZ

Agnieszka Łukasik (261 101 450)
09.06.2017 R.
T: 11/23
Sprawa nr 10/2017

 

 

 

załączniki: 

karta katalogowa 

Załączniki
Download this file (karta katalogowa.jpg)karta katalogowa.jpg256 kB