Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.

Nr sprawy 34/2014 Dostawa sprzętu wspinaczkowego dla Jednostki Wojskowej 4101 w Lublińcu- Wyjaśnienie SIWZ, Zmiana SIWZ

Nr sprawy: 34/2014                                                             Lubliniec, dn. 24.09.2014 r.


Jednostka Wojskowa Nr 4101
42 – 700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 35
tel.   034/ 35 20 450
faks 034/ 35 20 380
                                


ZAWIADOMIENIE

 

Dowódca Jednostki Wojskowej 4101 w Lublińcu informuje, iż Zamawiający otrzymał zapytanie od Wykonawcy (pismo nr 9194/14 z dnia 23.09.2014 r.) dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - Nr sprawy 34/2012 pn: „Dostawa sprzętu wspinaczkowego dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu”.

 

TREŚĆ ZAPYTANIA

 

W związku z zamiarem wzięcia udziału w postepowaniu nr 34/2014 proszę na odpowiedź na poniższe pytania.
1.    W związku z bardzo szerokim asortymentem oraz koniecznością wyprodukowania części towaru poza granicami kraju czy zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu dostawy do 31 października?
2.    (pkt 29) Czy zamawiający zgodzi się na zrezygnowanie z wymogu aby foki były białe lub niebieskie? Foki 100 % mohair na metry nie są produkowane w takich kolorach.
3.    (pkt. 37) Prosimy o podanie ile nart z danej długości jest wymagane
4.    Pulki X Country Fjellpulken ważą 5 kg i są wyposażone w uprząż i dyszel. Nie ma w zestawie lonż. Czy zamawiający zgodzi się na taką konfigurację? (Dyszel zastępuje lonżę, znacznie poprawia to bezpieczeństwo podczas zjazdów.

 


O D P O W I E D Ź   Z A M A W I A J Ą C E G O

 

Na podstawie art. 38. ust. 1–2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:
1.    Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji dostawy.
2.    Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kolorystyki fok. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę procentowego składu fok i dopuszcza foki mohair- syntetyczne.
3.    Rozmiar nart: Długość (cm): 168 - 2 pary, 176 – 2 pary, 184 – 2 pary.
4.    Zamawiający wyjaśnia: pulka powinna być wyposażona w lonżę oraz uprząż.


ZMIANA SIWZ

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w postępowaniu na „Dostawę sprzętu wspinaczkowego dla Jednostki Wojskowej 4101 w Lublińcu”.


Pozycja 28 w Załączniku nr 4 do SIWZ- kurtka lekka
Było:
Rozmiar: L x 2 szt, M x 2 szt
Po zmianie:
Rozmiar L x 1 szt., M x 2 szt.


Pozycja 37 Załącznik nr 4 do SIWZ- narty
Było:
Długość: 168 - 176 - 184 cm
Po zmianie:
Długość: 168 (2 pary) – 176 (2 pary) – 184 (2 pary).


Pozycja 29 w Załączniku nr 4 do SIWZ
Było:
moher 100%
Po zmianie:
Skład fok: moher i syntetyk.

 

Jednocześnie informujemy, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje niezmieniony.

 


DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej 4101
w Lublińcu

_________________________
 wz. ppłk Robert SZCZESZEK