Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

zawiadom o wyborze najk. oferty nr spr. 24/2014

Lubliniec, dnia  20.08.2014 r.

 

Jednostka Wojskowa Nr 4101
ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec
Tel. (+48) 34 35 20 450
Fax: (+48) 34 35 20 380
Nr sprawy 24/2014  

 


Zawiadomienie - internet

 

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę szkolenia w zakresie nauki języka angielskiego dla żołnierzy Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” – nr sprawy  24/2014.

 


Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania na:


„Usługę szkolenia w zakresie nauki języka angielskiego dla żołnierzy Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 24/2014”


1.    Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:

Oferta nr 1-51/O/2014
Centrum Edukacyjne FUTURE
Ul. Sienkiewicza 39,
42-600 Tarnowskie Góry
Tel. 032 285-63-68
Fax 032 285-63-68


Cena ofertowa brutto: 56.544,00 zł


Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę: Centrum Edukacyjne „FUTURE” ul. Sienkiewicza 39, 42-600 Tarnowskie Góry spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie z wzorami podanym w SIWZ (pkt. 16.2 SIWZ). Przyznane punkty: 100,00pkt.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:

nr oferty:
1-51/O/2014     
Centrum Edukacyjne „FUTURE”
Ul. Sienkiewicza 39,
42-600 Tarnowskie Góry
pkt w kryterium cena: 70,00    
pkt w kryterium doswiadczenie lektorów 30,00    
pkt razem: 100,00


Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.

 

 

Dowódca
Jednostki Wojskowej Nr 4101
w Lublińcu

_________________________
płk Wiesław KUKUŁA  
                                                                                            

A.Ł. (tel. 34 35-20-450)
20.08.2014 r.
Sprawa nr 24/2014
Teczka 13/17