Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Zmiana SIWZ, nr sprawy 6/2014 Dostawa baterii i akumulatorów dla JW 4101 w Lublińcu

Nr sprawy: 6/2014                                                                    Lubliniec, dnia 25.03.2014 r.

Jednostka Wojskowa Nr 4101
42 – 700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 35
tel.   034/ 35 20 450
faks 034/ 35 20 380

                            

ZAWIADOMIENIE


Dotyczy: zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pn: „Dostawa baterii i akumulatorów dla Jednostki Wojskowej  Nr 4101 w Lublińcu” - nr sprawy 6/2014.

W Zadaniu nr 1 w pozycji 7,8,9 Zamawiający rezygnuje z zapisu: Wyprodukowane w Unii Europejskiej.
W zadaniu nr 3 w pozycji 3,4,5 Zamawiający rezygnuje z zapisu: Wyprodukowane w Unii Europejskiej.

W pkt. 8.4 SIWZ było:
8.4. W celu potwierdzenia że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

1) próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego – Zamawiający żąda wraz z ofertą kart katalogowych potwierdzających parametry techniczne asortymentu dla wszystkich pozycji wyszczególnionych w Załączniku nr 7 do SIWZ. Karty katalogowe powinny być przetłumaczone na język polski, dopuszcza się tłumaczenie własne Wykonawcy poświadczone „za zgodność z oryginałem”.

Zamawiający zmienia ten zapis w taki sposób że:
8.4. W celu potwierdzenia że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:
1) próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego – Zamawiający żąda wraz z ofertą kart katalogowych potwierdzających parametry techniczne asortymentu dla wszystkich pozycji wyszczególnionych w Załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający żąda aby karty katalogowe były przetłumaczone na język polski, dopuszcza się tłumaczenie własne Wykonawcy poświadczone „za zgodność z oryginałem”.


Jednocześnie informujemy, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje niezmieniony.                               


DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej 4101
w Lublińcu

_________________________
płk Wiesław KUKUŁA