Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Rok 2010

Zawiadom. o unieważnieniu post. nr 47/2010

Lubliniec, dnia 23.12.2010 r.
          
Zamawiający:
Jednostka Wojskowa 4101
42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35
Nr spr. 47/2010
           


Dotyczy: zawiadomienia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę urządzenia UPS do zasilania systemów radiokomunikacyjnych dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 47/2010” - INTERNET

 

 
 Zamawiający - Jednostka Wojskowa Nr 4101 w Lublińcu działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, na: „Dostawę urządzenia UPS do zasilania systemów radiokomunikacyjnych dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu –  nr sprawy 47/2010”,  zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
                                                                                                                                            

 

Dowódca
Jednostki Wojskowej 4101
w Lublińcu

_________________________
wz. ppłk Sławomir DRUMOWICZ


A.Ł. 34 35-20-450
23.12.2010 r.

 

 

Zawiadom. o wyborze najk. oferty nr spr. 46/2010

Lubliniec, 22.12.2010 r.


Jednostka Wojskowa Nr 4101
ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec
Tel. (+48) 34 35 20 450
Fax: (+48) 34 35 20 380
Nr sprawy 46/2010
   


Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę telefonii komórkowej, usługę przesyłania krótkich komunikatów tekstowych i dostawę telefonów komórkowych dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” - INTERNET

Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania na:


„Usługę telefonii komórkowej, usługę przesyłania krótkich komunikatów tekstowych i dostawę telefonów komórkowych dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu”.

 

1.Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:

Oferta nr 1 - 131/O/2010
Firma (nazwa): POLKOMTEL S.A.
Adres (siedziba): ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
Cena ofertowa brutto: 80.729,84 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę: POLKOMTEL S.A. Z WARSZAWY spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ (rozdział XVI ust. 16.3 SIWZ). Przyznane punkty: 100,00 pkt.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:


Nr oferty: 1-131/O/2010 
Nazwa firmy: POLKOMTEL S.A.
Adres firmy: UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA
Pkt w kryterium cena: 100,00 
Pkt razem: 100,00


Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.
 

Dowódca
Jednostki Wojskowej Nr 4101
w Lublińcu


_________________________
płk Ryszard PIETRAS


A.Ł. (tel. 34 35-20-450)
22.12.2010  r.

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najk. oferty nr spr. 41/2010

 

Lubliniec, 20.12.2010 r.

Jednostka Wojskowa Nr 4101

ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec

Tel. (+48) 34 35 20 450

Fax: (+48) 34 35 20 380

 

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 125 000 euro na: „Ochronę fizyczną realizowaną przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochrony (SUFO) w Jednostce Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 35 wraz z obiektami, mieniem i urządzeniami strzelnicy oraz obiektu „0” – Krupski Młyn – nr sprawy 41/2010” - INTERNET.

 

 

Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania na:

 

„Ochronę fizyczną realizowaną przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochrony (SUFO) w Jednostce Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu przy
ul. Sobieskiego 35 wraz z obiektami, mieniem i urządzeniami strzelnicy
oraz obiektu „0” – Krupski Młyn – nr sprawy 41/2010”.

 

1. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez: 

Oferta nr 2-115/O/2010

Adres (siedziba): 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 A

Cena ofertowa brutto: 1.164.111,31 zł.

Firma (nazwa): Konsorcjum firm: Konsalnet Security Sp. z o.o. – lider konsorcjum, Konsalnet Skorpion Sp. z o.o., Konsalnet Inowopol Sp. z o.o.

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę: Konsorcjum firm: Konsalnet Security Sp. z o.o. – lider konsorcjum, Konsalnet Skorpion Sp. z o.o., Konsalnet Inowopol Sp. z o.o. z siedzibą w: 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 A - spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ (rozdział XVI ust. 16.3 SIWZ). Przyznane punkty: 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:

 

Numer

oferty

Nazwa, siedziba

i adres Wykonawców,

którzy złożyli oferty

 

Liczba pkt w kryterium: cena brutto oferty:100%

(waga = 100 pkt)

Razem

1-114/O/2010

DOMENA Sp. z o.o.

43-316 Bielsko Biała, ul. Kustronia 39

0,00

0,00

2-115/O/2010

Konsorcjum firm:

Konsalnet Security Sp. z o.o. – lider konsorcjum,

Konsalnet Skorpion Sp. z o.o.,

Konsalnet Inowopol Sp. z o.o.

Siedziba: 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 A

100,00

100,00

3-116/O/2010

Konsorcjum:

Impel Security Polska Sp. z o.o.,

Impel Security Provider Polska Sp. z o.o.

Adres: 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118

98,67

98,67

4-117/O/2010

Konsorcjum:

Agencja Ochrony Osób i Mienia „Guard – Service” Spółka z o.o., „Guard - Systemy” Spółka z o.o.

Adres: 60-413 Poznań, ul. Tatrzańska 6 A

89,61

89,61

 


 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.

 

 

                                                                                                   Dowódca

                                                                                 Jednostki Wojskowej Nr 4101

                                                                                                  w Lublińcu

                                                                               ____________________________

                                                                                        płk Ryszard PIETRAS

 

 

Nowe ogłoszenie

W dniu dzisiejszym zostało zamieszczone zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 41/2010.  Szczegóły

Nowe ogłoszenia 17.12.2010 r.

W dniu dzisiejszym zostały zamieszczone na stronie internetowej Pułku następujace ogłoszenia:

Zawiadomienie o wyborze najk. oferty Nr spr. 45/2010 Zad. nr 1

Zawiadomienie o wyborze najk. oferty Nr spr. 45/2010 Zad. nr 2

Zawiadomienie o wyborze najk. oferty Nr spr. 45/2010 Zad. nr 3