Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Rok 2013

Zawiadom. o wyborze najk oferty nr spr. 63/2013 zad. nr 4

Nr sprawy 63/2013                                                                     Lubliniec, dnia 10.01.2014 r.


Jednostka Wojskowa Nr 4101
ul. Sobieskiego 35,
42-700 Lubliniec
Tel. (+48) 34 35 20 450
Fax: (+48) 34 35 20 380

 

Zawiadomienie - internet


Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenia zdrowotne - badania okresowe i RTG dla Jednostki Wojskowej Nr 4101  w Lublińcu” – nr sprawy 63/2013 – Zadanie nr 4 neurolog

 

 

Po odstąpieniu Wykonawcy Gabinet Neurologiczno-psychiatryczny Marek Paluch, ul. Wieniawskiego 6B, 42-700 Lubliniec od podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec,
ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania na:

„Świadczenia zdrowotne – badania okresowe i RTG dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 63/2013”  

1.    Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:
Nr 3-156/O/2013
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespół Poradni Specjalistycznych
„MED-DAR”
Ul. Wyszyńskiego 43,
42-700 Lubliniec
Tel. 034 344-60-10
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cena brutto: 19.350,00 zł
Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę: NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych „MED.-DAR” z Lublińca  spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie ze wzorami podanymi w SIWZ (pkt. 16.3 SIWZ). Przyznane punkty: 100,00pkt.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:
nr oferty:
3-156/O/2013     Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespół Poradni Specjalistycznych
„MED-DAR”
Ul. Wyszyńskiego 43,
42-700 Lubliniec    


pkt w kryterium cena: 100,00    

pkt razem: 100,00

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.

 


DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej Nr 4101
w Lublińcu

_________________________
płk Wiesław KUKUŁA  

                            

                                                                
A.Ł. (tel. 34 35-20-450)
10.01.2014 r.
Dostęp: Sekcja zam. publ/Dowódca
Teczka nr 63/2013

Zawiadomienie o wyborze najk. oferty nr spr. 64/2013

Lubliniec, dnia 03.01.2014 r.

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 4101
ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec
Tel. (+48) 34 35 20 450
Fax: (+48) 34 35 20 380
Nr sprawy 64/2013  

 

Zawiadomienie  - internet

 

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę szkolenia w zakresie nauki języka angielskiego i rosyjskiego dla żołnierzy Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” – nr sprawy  64/2013.

 

 

Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania na:

„Usługę szkolenia w zakresie nauki języka angielskiego i rosyjskiego dla żołnierzy Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 64/2013”

1.    Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:

Oferta nr 1-54/O/2013
Centrum Edukacyjne FUTURE
Ul. Sienkiewicza 39,
42-600 Tarnowskie Góry
Tel. 032 285-63-68
Fax 032 285-63-68
Cena ofertowa brutto: 88.176,00 zł


Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę: Centrum Edukacyjne „FUTURE” ul. Sienkiewicza 39, 42-600 Tarnowskie Góry spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie z wzorami podanym w SIWZ (pkt. 16.2 SIWZ). Przyznane punkty: 100,00pkt.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:
nr oferty:
1-163/O/2013     
Centrum Edukacyjne „FUTURE”
Ul. Sienkiewicza 39,
42-600 Tarnowskie Góry
pkt w kryterium cena: 60,00    
pkt w kryterium doświadczenie: 40,00    
RAZEM: 100,00


Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.

 

 

Dowódca
Jednostki Wojskowej Nr 4101
w Lublińcu

_________________________
płk Wiesław KUKUŁA  
                                                                                            


A.Ł. (tel. 34 35-20-450)
03.01.2014 r.
Teczka nr 64/2013

Zawiadom o wyborze najk oferty nr spr. 63/2013 zad. nr 5

Nr sprawy 63/2013                                                                     Lubliniec, dnia 31.12.2013 r.
Jednostka Wojskowa Nr 4101
ul. Sobieskiego 35,
42-700 Lubliniec
Tel. (+48) 34 35 20 450
Fax: (+48) 34 35 20 380
 


Zawiadomienie - internet


Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenia zdrowotne - badania okresowe i RTG dla Jednostki Wojskowej Nr 4101  w Lublińcu” – nr sprawy 63/2013 – Zadanie nr 5 ginekolog

 


Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania na:

„Świadczenia zdrowotne – badania okresowe i RTG dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 63/2013”  

1.    Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:
Nr 9-162/O/2013
Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Lublińcu,
Ul. Sobieskiego 9,
42-700 Lubliniec,
Tel. 034 350-63-80
Fax 034 356-58-70
Cena brutto: 2.860,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie ze wzorami podanymi w SIWZ (pkt. 16.3 SIWZ). Przyznane punkty: 100,00pkt.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:
nr oferty:
9-162/O/2013    
Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Lublińcu,
Ul. Sobieskiego 9,
42-700 Lubliniec,
Tel. 034 350-63-80    
pkt w kryterium cena: 100,00    
pkt razem: 100,00


Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.

 


DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej Nr 4101
w Lublińcu

_________________________
płk Wiesław KUKUŁA  
                     
                

                                                       
A.Ł. (tel. 34 35-20-450)
31.12.2013 r.
Dostęp: Sekcja zam. publ/Dowódca
Teczka nr 63/2013

Zawiadom o wyborze najk oferty nr spr. 63/2013 zad. nr 6

Nr sprawy 63/2013                                                                     Lubliniec, dnia 31.12.2013 r.
Jednostka Wojskowa Nr 4101
ul. Sobieskiego 35,
42-700 Lubliniec
Tel. (+48) 34 35 20 450
Fax: (+48) 34 35 20 380
 


Zawiadomienie – internet


Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenia zdrowotne - badania okresowe i RTG dla Jednostki Wojskowej Nr 4101  w Lublińcu” – nr sprawy 63/2013 – Zadanie nr 6 badania laboratoryjne

 


Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania na:

„Świadczenia zdrowotne – badania okresowe i RTG dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 63/2013”  

1.    Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:
Nr 6-159/O/2013
„LOMA” Laboratorium Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Małe przedmieście 14,
46-300 Olesno
Tel. 077 555-90-90
Fax 077 454-60-03

Cena brutto: 106,40 zł za komplet badań  
Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę: „LOMA” Laboratorium Medyczne sp. z o.o., z Olesna spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie ze wzorami podanymi w SIWZ (pkt. 16.3 SIWZ). Przyznane punkty: 100,00pkt.

 


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:
nr oferty:
6-159/O/2013     
„LOMA” Laboratorium Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Małe przedmieście 14,
46-300 Olesno
Tel. 077 555-90-90    
pkt w kryterium cena: 100,00    
pkt razem: 100,00

9-162/O/2013    
Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Lublińcu,
Ul. Sobieskiego 9,
42-700 Lubliniec,
Tel. 034 350-63-80
Fax 034 356-58-70    
pkt w kryterium cena: 63,30    
pkt razem: 63,30


Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.

 


DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej Nr 4101
w Lublińcu

_________________________
płk Wiesław KUKUŁA  
       

                                                                                     
A.Ł. (tel. 34 35-20-450)
31.12.2013 r.
Dostęp: Sekcja zam. publ/Dowódca
Teczka nr 63/2013

Zawiadom o wyborze najk oferty nr spr. 63/2013 zad. nr 8

Nr sprawy 63/2013                                                                     Lubliniec, dnia 31.12.2013 r.
Jednostka Wojskowa Nr 4101
ul. Sobieskiego 35,
42-700 Lubliniec
Tel. (+48) 34 35 20 450
Fax: (+48) 34 35 20 380
 

 

Zawiadomienie - internet

 

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenia zdrowotne - badania okresowe i RTG dla Jednostki Wojskowej Nr 4101  w Lublińcu” – nr sprawy 63/2013 – Zadanie nr 8 RTG klatki piersiowej

 

Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania na:

„Świadczenia zdrowotne – badania okresowe i RTG dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 63/2013”  

1.    Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:
Nr 9-162/O/2013
Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Lublińcu,
Ul. Sobieskiego 9,
42-700 Lubliniec,
Tel. 034 350-63-80
Fax 034 356-58-70
Cena brutto: 6.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie ze wzorami podanymi w SIWZ (pkt. 16.3 SIWZ). Przyznane punkty: 100,00pkt.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:

nr oferty:
9-162/O/2013    
Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Lublińcu,
Ul. Sobieskiego 9,
42-700 Lubliniec,
Tel. 034 350-63-80
Fax 034 356-58-70    
pkt w kryterium cena: 100,00    
pkt razem: 100,00

 


Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.

 


DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej Nr 4101
w Lublińcu

_________________________
płk Wiesław KUKUŁA  

 


                                                                                            
A.Ł. (tel. 34 35-20-450)
31.12.2013 r.
Dostęp: Sekcja zam. publ/Dowódca
Teczka nr 63/2013