Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

Rok 2011

Zawiaodmienie o unieważnieniu nr spr. 64/2011 zad. nr 2

Lubliniec, dnia 22.12.2011 r.


Zamawiający:
Jednostka Wojskowa 4101
42-700 Lubliniec,
ul. Sobieskiego 35
Nr spr. 64/2011 – Zadanie nr 2


ZAWIADOMIENIE – INTERNET

Dotyczy: zawiadomienia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę baterii i akumulatorów do radiostacji i laptopów dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 64/2011 – ZADANIE NR 2 – Dostawa akumulatorów do radiostacji ”.

 

Zamawiający - Jednostka Wojskowa Nr 4101 w Lublińcu działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku  (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty Dostawę baterii i akumulatorów do radiostacji i laptopów dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 64/2011 – ZADANIE NR 2 – Dostawa akumulatorów do radiostacji”, zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.


Dowódca
Jednostki Wojskowej 4101
w Lublińcu

_________________________
wz. ppłk Sławomir DRUMOWICZA.Ł. 34 35-20-450
22.12.2011 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu post. nr spr. 63/2011

Lubliniec, dnia 21.12.2011 r.Zamawiający:
Jednostka Wojskowa 4101
42-700 Lubliniec,
ul. Sobieskiego 35
Nr sprawy 63/2011ZAWIADOMIENIE – INTERNET


Dotyczy: zawiadomienia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: „Usługę szkolenia w zakresie nauki języka angielskiego dla żołnierzy Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 63/2011”


Zamawiający - Jednostka Wojskowa Nr 4101 w Lublińcu działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku  (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie zapytania o cenę o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, na: „Usługę szkolenia w zakresie nauki języka angielskiego dla żołnierzy Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 63/2011, zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty – art. 93 ust. 1 pkt. 4  (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

 

Dowódca
Jednostki Wojskowej Nr 4101
w Lublińcu

_________________________
wz. ppłk Sławomir DRUMOWICZ
A.Ł. 34 35-20-450
21.12.2011 r.

Nowe zawiadomienia

W dniu dzisiejszym zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego nowe zawiadomienia o wyborze najk. oferty

1. Zawiadomienie o wyborze najk. oferty - nr spr. 60/2011

2. Zawiadomienie o wyborze najk. oferty - nr spr. 65/2011 Zadanie nr 1

3. Zawiadomienie o wyborze najk. oferty - nr spr. 65/2011 Zadanie nr 2

Zawiaodmienie o wyborze najk. oferty nr spr. 64/2011 Zad. nr 1

Lubliniec, dnia 20.12.2011 r.


Jednostka Wojskowa Nr 4101
ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec
Tel. (+48) 34 35 20 450
Fax: (+48) 34 35 20 380
Nr sprawy 64/2011 – Zadanie nr 1


ZAWIADOMIENIE - INTERNET


Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę baterii i akumulatorów do radiostacji i laptopów dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 64/2011 – Zadanie nr 1 – Dostawa baterii i akumulatorów do laptopów”


Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania na:


„Dostawę baterii i akumulatorów do radiostacji i laptopów dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 64/2011”

1.    Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:
Oferta nr 2 - 198/O/2011
Firma (nazwa): P.P.U.H. „CONTENT” Sp. z o.o.,
Adres (siedziba): Al. W. Korfantego 66, 40-161 Katowice
Cena ofertowa brutto: 10.730,57  zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę: P.P.U.H. „CONTENT” Sp. z o.o., AL. W. Korfantego 66, 40-161 Katowice spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ (rozdział XVI ust. 16.3 SIWZ). Przyznane punkty: 100,00pkt.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:

Nr oferty: 1-196/O/2011    
nazwa firmy: PEXX Anna RÓŻAŃSKA
Adres firmy: OS. Wł. Zamoyskiego 8/25, 62-020 Swarzędz – Zalasewo
Pkt w kryterium cena; 42,62    
Pkt razem: 42,62


Nr oferty: 2-198/O/2011    
Nazwa firmy: P.P.U.H. „CONTENT” Sp. z o. o.,
Adres firmy: Al. W. Korfantego 66, 40-161 Katowice
Pkt w kryterium cena: 100,00    
Pkt razem: 100,00

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.Dowódca
Jednostki Wojskowej Nr 4101
w Lublińcu


_________________________
płk Ryszard PIETRAS


A.Ł. (tel. 34 35-20-450)
20.12.2011 r.

Zawiadomienie o wyborze najk. oferty - nr spr. 60/2011

Lubliniec, dn. 19.12.2011 r.


Jednostka Wojskowa Nr 4101
ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec
Tel. (+48) 34 35 20 518
Fax: (+48) 34 35 20 380
Nr sprawy 60/2011Z A W I A D O M I E N I E  /internet/


Zamawiający - Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w Lublińcu, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania na:

”Ochronę fizyczną realizowana przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochrony (SUFO) w Jednostce wojskowej Nr 4101 w Lublińcu wraz z obiektami, mieniem i urządzeniami strzelnicy oraz obiektu ”0” – Krupski Młyn”  – nr sprawy 60/2011”.

1.    Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta nr 1 – 201/0/11 złożona przez:
Konsorcjum firm:
Konsalnet Skorpion Sp. z o. o., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6A – lider konsorcjum
Konsalnet Security Sp. z o. o., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6A;
Konsalnet-Inowopol Sp. z o. o., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6A;
Konsalnet Monitoring Sp. z o. o., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6A;

Cena ofertowa brutto: 1.291.291,87 zł
Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę: Konsalnet Skorpion Sp. z o. o. –Lider Konsorcjum w Warszawie spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ (rozdział XX pkt. 1.1).  Przyznane punkty: 100,00 pkt.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium: CENA

Nr oferty: 1-201/O/11    
Nazwa firmy:
Konsorcjum firm:
Konsalnet Skorpion Sp. z o. o., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6A – lider konsorcjum
Konsalnet Security Sp. z o. o., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6A;
Konsalnet-Inowopol Sp. z o. o., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6A;
Konsalnet Monitoring Sp. z o. o., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6A;    
Pkt w kryterium cena: 100,00    
Pkt razem: 100,00

Nr oferty: 2- 202/0/11    
Nazwa firmy:
Konsorcjum firm:
Firma Ochrony, Szkolenia, Asekuracji FOSA Sp. z o. o., 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 115C – lider konsorcjum
ERA Sp. z o. o., 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 16B    
Pkt w kryterium cena: 99,28    
Pkt razem: 99,28

2.    Zamawiający w trakcie postępowania nie odrzucił żadnych ofert.
3.    Zamawiający w trakcie postępowania nie wykluczył żadnych WYKONAWCÓW.
4.    Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) ZAMAWIAJACY zawiadamia, iż w związku z okolicznościami wynikającymi z art. 94 ust. 2 pkt. 1 a) może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po dniu 29.12.2011 roku, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP.Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.

DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej 4101
w Lublińcu
_________________________
płk. Ryszard PIETRAS
M.G. (tel. 34 35-20-518)
19.12.2011 r.