Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Informacja z otwarcia ofert nr spr. 21/2018

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję:

Nr spr. 21/2018    Usługa naprawy pojazdów ŻW dla JW. 4101 w Lublińcu.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

15.000,00 zł brutto w tym:

Zadanie nr 1 – 10.000,00 zł 

Zadanie nr 2 –  5.000,00 zł

Oferty złożone w postępowaniu wraz z ceną i pozostałymi kryteriami oceny:

Zadanie nr 1

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

A/ Cena obsług okresowych 40 pkt

B/ Cena części zamiennych 15 pkt   

C/ Cena roboczogodziny 10 pkt

D/ Posiadanie autoryzacji do serwisu pojazdów Volkswagen 10 pkt

E/ Ilość dostępnych ASO wchodzących w skład konsorcjum 15 pkt

F/Możliwość realizacji nieodpłatnego szkolenia z tematyki eksploatacji VW T5, T6, Crafter w siedzibie Zamawiającego 4 h – 5 pkt

G/ Koszt dostarczenia pojazdu do serwisu 5 pkt

termin płatności

 

 

 

 

 

 

 

Oferta Nr 1 – 37/O/2018

Auto Myjnia Auto Serwis Serwis Opon

Inż. Marek Henne

Ul. Sobieskiego 9,

42-700 Lubliniec

Tel. 602-801-683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

7.000,00 zł

3.980,00

60,00

Nie

0

Tak

Do 15 km od siedziby Zamawiającego

 

 

30 dni od dnia wystawienia faktury

 

 

 

0 pkt

0 pkt

5 pkt

5 pkt

 

Zadanie nr 2

Nr

oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

A/ Cena przykładowych części 50 pkt

B/ Cena czynności obsługowo-diagnostycznych 20 pkt   

C/ Cena roboczogodziny 20 pkt

D/ Koszt dostarczenia pojazdu do serwisu 10 pkt

termin płatności

 

 

 

 

Oferta Nr 1 – 37/O/2018

Auto Myjnia Auto Serwis Serwis Opon

Inż. Marek Henne

Ul. Sobieskiego 9,

42-700 Lubliniec

Tel. 602-801-683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

1.850,00 zł

200,00

60,00

Brak zaznaczenia-nie podlega uzupełnieniu

 

 

30 dni od dnia wystawienia faktury

 

 

 

0 pkt

Informacje dodatkowe:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedłożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

 

dowódca

Jednostki Wojskowej 4101

w Lublińcu

_________________________

                                                                                                      ppłk Michał STRZELECKI