Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Zawiadomienie wyborze najk. oferty nr spr. 19/2017

Lubliniec, dnia 16.11.2017 r.


Jednostka Wojskowa Nr 4101
ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec
Tel. (+48) 261 101 450
Fax: (+48) 261 101 380
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAWIADOMIENIE


Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługa szkolenia w zakresie nauki języka angielskiego dla żołnierzy dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” – nr sprawy 19/2017.


Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje o wyniku postępowania na:


„Usługa szkolenia w zakresie nauki języka angielskiego dla żołnierzy Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 19/2017”


1. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:

Nr 1-54/O/2017
Centrum Edukacyjne FUTURE
Ul. Sienkiewicza 39,
42-600 Tarnowskie Góry

Cena brutto: 11.640,00 zł
Termin realizacji zamówienia:
27.11.2017 - 22.01.2018 r.
Doświadczenie i efektywność szkolenia:
9 kursów o wymaganej efektywności – 36 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę Centrum Edukacyjne FUTURE z Tarnowskich Gór spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ (pkt. 16.3 SIWZ).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:
Numer
oferty Nazwa, siedziba i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty Liczba pkt w kryterium: cena brutto oferty: 60%
(waga = 60 pkt) Doświadczenie i efektywność szkolenia: 40%
(waga=40pkt) Razem
Oferta Nr 1-54/O/2017 Centrum Edukacyjne FUTURE
Ul. Sienkiewicza 39,
42-600 Tarnowskie Góry
Tel. 032 285-63-68
Fax 032 718-67-42
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
60,00 36,00 96,00


2. Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów.
3. Zamówienie nie zostało unieważnione.


Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.


DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej Nr 4101
w Lublińcu
________________________
ppłk Michał STRZELECKI

Agnieszka Łukasik (261 101 450)
16.11.2017 R.
Zwrot do wyk, t: 11/23, nr spr 19/2017