Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

Informacja z otwarcia ofert - nr sprawy 11/2017

INFORMACJA

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP udzielamy informacji w postępowaniu na „Dostawę kamizelek taktycznych dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” ( nr ref: ZP-11/2017):

  1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia następującą kwotę: 348.951,00 zł brutto

Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy realizacji zamówienia, okres gwarancji zawarte w ofertach.

Zbiorcze zestawienie ofert

Nr

oferty

 Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności*

1-36/O/2017

CURRAHEE Sp. z o.o.

ul. Staszica 27

41-200 Sosnowiec

349.320,00 zł

Podstawowy – 120 dni od dnia podpisania umowy

 do 30 dni od daty wystawienia faktury

Informacje dodatkowe:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej ( załącznik nr 7 do SIWZ ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedłożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dowódca

Jednostki Wojskowej 4101

W Lublińcu

_________________________

                                                    wz. ppłk Wojciech DANISIEWICZ