Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr sprawy 9/2017 - zadanie nr 2

Lubliniec, dnia 26.06.2017 r.

Jednostka Wojskowa Nr 4101

ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec

Tel. (+48) 261 101 450

Fax: (+48) 261 101 380

Nr sprawy 9/2017

                                                                                                                

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu i odzieży sportowej dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” – nr sprawy 9/2017 – zadanie nr 2

Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec,
ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania na:

Dostawa sprzętu i odzieży sportowej dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu

– nr sprawy 9/2017

  1. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:

Nr 2-33/O/2017

MARSPORT s.c.

Ul. Bohaterów Getta 3

15-444 Białystok

Cena brutto: 38.303,12 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę MARSPORT s.c. z Białegostoku spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ (pkt. 16.3 SIWZ).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:

Numer

oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty

Liczba pkt w kryterium: cena brutto oferty:60%

(waga = 60 pkt)

Termin realizacji zamówienia 40%

(waga=40pkt)

Razem

1-32/O/2017

OlimpiaSuperSport

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Ul. Gdańska 27

85-021 Bydgoszcz

 

56,45

40,00

96,45

2-33/O/2017

MARSPORT s.c.

Ul. Bohaterów Getta 3

15-444 Białystok

 

60,00

40,00

100,00

3-34/O/2017

Hurtownia Sportowa Kal-Sport

Al. Rejtana 8

35-310 Rzeszów

51,87

40,00

91,87

  1. Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów.
  2. Zamówienie nie zostało unieważnione.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.

                                                                                              DOWÓDCA

                                                                                Jednostki Wojskowej Nr 4101

                                                                                             w Lublińcu

                                                                                _________________________

                                                                               ppłk Michał STRZELECKI