Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

zawiadomienie o wyborze najk. oferty nr spr. 10/2017

Lubliniec, dnia  21.06.2017 r.

Jednostka Wojskowa Nr 4101

ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec

Tel. (+48) 261 101 450

Fax: (+48) 261 101 380

Nr sprawy 10/2017 

ZAWIADOMIENIEDotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym                   w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu wspinaczkowego dla Jednostki Wojskowej Nr 4101  w Lublińcu” – nr sprawy 10/2017.

Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec,
ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania na:

Dostawę sprzętu wspinaczkowego dla Jednostki Wojskowej Nr 4101  w Lublińcu – nr sprawy 10/2017” 

  1. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:

Nr 2-30/O/2017

Taternicki.pl Anna Krawczyk-Wojciechowska

al. Wolności 4,

42-217 Częstochowa

Cena brutto:  161.648,78 zł

Termin realizacji zamówienia:   skrócony do 20 dni od dnia podpisania umowy 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę Taternicki.pl Anna Krawczyk-Wojciechowska z Częstochowy spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ (pkt. 16.3 SIWZ).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:

Numer

oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty

Liczba pkt w kryterium:  cena brutto oferty: 60%

(waga = 60 pkt)

termin realizacji zamówienia: 40%

(waga=40pkt)

Razem

oferta Nr 1-29/O/2017

Firma Handlowa „OLMEX”

Waligóra Mariusz

Plac M.C. Skłodowskiej 24

28-530 Skalbmierz

tel. 041 352-90-50

tel. Kom. 662-582-472

31,74

40,00

71,74

oferta nr 2 – 30/O/2017

Taternicki.pl Anna Krawczyk-Wojciechowska

al. Wolności 4,

42-217 Częstochowa

tel. 603-623-824

fax 034 34-35-600

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

60,00

40,00

100,00

oferta nr 3 – 31/O/2017

Parasnake Arkadiusz Szewczyk

ul. Żeromskiego 30,

25-370 Kielce

tel. 501-501-138

fax 041 241-80-22

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

50,92

40,00

90,92

  1. Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów.
  2. Zamówienie nie zostało unieważnione.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.

                                                                                               DOWÓDCA

                                                                                 Jednostki Wojskowej Nr 4101

                                                                                             w Lublińcu

                                                                                ________________________

                                                                                  ppłk Michał STRZELECKI

                                                                                         

Agnieszka Łukasik (261 101 450)

21.06.2017 R.

Zwrot do wyk, t: 11/23, nr spr 10/2017