Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Informacja z otwarcia ofert - nr sprawy 9/2017

INFORMACJA

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP udzielamy informacji w postępowaniu na „Dostawę sprzętu i odzieży sportowej dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” ( nr ref: ZP-9/2017):

  1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia następującą kwotę: 50.000,00 zł w tym:

Zadanie nr 1: 13.000,00 zł

Zadanie nr 2: 37.000,00 zł

Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy realizacji zamówienia, okres gwarancji zawarte w ofertach.

Zbiorcze zestawienie ofert

Zadanie nr 1

Nr

oferty

 Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności*

1-32/O/2017

OlimpiaSuperSport

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Gdańska 27

85-021 Bydgoszcz

11.824,00 zł

Skrócony do 25 dni lub mniej od dnia podpisania umowy

 do 30 dni od daty wystawienia faktury

Zadanie nr 2

Nr

oferty

 Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności*

1-32/O/2017

OlimpiaSuperSport

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Gdańska 27

85-021 Bydgoszcz

 

40.710,00 zł

Skrócony do 25 dni lub mniej od dnia podpisania umowy

 do 30 dni od daty wystawienia faktury

2-33/O/2017

Marsport s.c.

Ul. Bohaterów Getta 3

15-444 Białystok

Adres do korespondencji:

Ul. Jęczmienna 4,

15-171 Białystok

 

38.303,12 zł

Skrócony do 25 dni lub mniej od dnia podpisania umowy

 do 30 dni od daty wystawienia faktury

3-34/O/2017

Hurtownia Sportowa Kal-Sport

Al. Rejtana 8

35-310 Rzeszów

44.310,00 zł

Skrócony do 25 dni lub mniej od dnia podpisania umowy

 do 30 dni od daty wystawienia faktury

Informacje dodatkowe:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej ( załącznik nr 7 do SIWZ ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedłożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dowódca

Jednostki Wojskowej 4101

W Lublińcu

_________________________

ppłk Michał STRZELECKI