Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.

Informacja z otwarcia ofert - nr spr. 10/2017

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z późn. zm.) informuję:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 200.000,00 zł brutto

Nr spr. 10/2017 Dostawa sprzętu wspinaczkowego dla JW. 4101 w Lublińcu.

Oferty złożone w postępowaniu wraz z ceną, terminem wykonania, kryterium ilość zrealizowanych podobnych usług i warunkami płatności:

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena

termin realizacji zamówienia   

termin płatności

oferta Nr 1-29/O/2017

Firma Handlowa „OLMEX”

Waligóra Mariusz

Plac M.C. Skłodowskiej 24

28-530 Skalbmierz

tel. 041 352-90-50

tel. Kom. 662-582-472

305.587,35 zł

do 20 dni od dnia zawarcia umowy  

30 dni od dnia wystawienia faktury

oferta nr 2 – 30/O/2017

Taternicki.pl Anna Krawczyk-Wojciechowska

al. Wolności 4,

42-217 Częstochowa

tel. 603-623-824

fax 034 34-35-600

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

161.648,78 zł

do 20 dni od dnia zawarcia umowy  

30 dni od dnia wystawienia faktury

oferta nr 3 – 31/O/2017

Parasnake Arkadiusz Szewczyk

ul. Żeromskiego 30,

25-370 Kielce

tel. 501-501-138

fax 041 241-80-22

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

189.859,50 zł

do 20 dni od dnia zawarcia umowy  

30 dni od dnia wystawienia faktury

Informacje dodatkowe:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedłożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

dowódca

Jednostki Wojskowej 4101

w Lublińcu

_________________________

                                                                                                                                                                                            ppłk Michał STRZELECKI