Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr sprawy 8/2017

Lubliniec, dnia 05.06.2017 r.

Jednostka Wojskowa Nr 4101

ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec

Tel. (+48) 261 101 450

Fax: (+48) 261 101 380

Nr sprawy 8/2017

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę celowników mikrokolimatorowych do pistoletu GLOCK17 dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” – nr sprawy 8/2017

Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec,
ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania na:

Dostawa celowników mikrokolimatorowych do pistoletu GLOCK17 dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 8/2017

  1. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:

Nr 1-28/O/2017

Kaliber Sp. z o.o.

Ul. M. Kolbego 16

02-781 Warszawa

Cena brutto: 426.470,52 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę Kaliber Sp. z o.o. z Warszawy spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ (pkt. 16.3 SIWZ).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:

Numer

oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty

Liczba pkt w kryterium: cena brutto oferty:60%

(waga = 60 pkt)

Termin realizacji zamówienia 40%

(waga=40pkt)

Razem

1-28/O/2017

Kaliber Sp. z o.o.

Ul. M. Kolbego 16

02-781 Warszawa

60,00

20,00

80,00

  1. Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów.
  2. Zamówienie nie zostało unieważnione.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.

                                                                                              DOWÓDCA

                                                                                Jednostki Wojskowej Nr 4101

                                                                                            w Lublińcu

                                                                                 _________________________

                                                                                   ppłk Michał STRZELECKI