Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej nr spr. 7/2017

Lubliniec, dnia 10.05.2017 r.


Jednostka Wojskowa Nr 4101
ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec
Tel. (+48) 261 101 450
Fax: (+48) 261 101 380
Nr sprawy 7/2017

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę serwisu i legalizacji zestawów tlenowych PHAOS Oxygen System dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” – nr sprawy 7/2017.


Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania na:

„Usługę serwisu i legalizacji zestawów tlenowych PHAOS Oxygen System dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 7/2017”


1. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:
Nr 3-27/O/2017
Glomex MS Polska Sp. z o.o.,
Ul. Garbary 71/105, 61-758 Poznań
Tel. 061 625-07-72
Fax 061 646-08-38
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Cena brutto: 299.669,25 zł
Ilość zrealizowanych podobnych usług: 2 usługi


Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę Glomex MS Polska Sp. z o.o. z Poznania spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ (pkt. 16.3 SIWZ).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:
nr oferty i nazwa:

Nr 3-27/O/2017
Glomex MS Polska Sp. z o.o.,
Ul. Garbary 71/105, 61-758 Poznań
Tel. 061 625-07-72
Fax 061 646-08-38
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pkt w kryterium cena: 60,00
pkt w kryterium ilość zrealizowanych podobnych usług: 20,00
pkt razem: 80,00

2. Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów.
3. Zamówienie nie zostało unieważnione.


Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.


DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej Nr 4101
w Lublińcu
________________________
ppłk Michał STRZELECKI

 

Agnieszka Łukasik (261 101 450)
10.05.2017 R.
Zwrot do wyk, t: 11/23, nr spr 7/2017