Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Informacja z otwarcia ofert - nr sprawy 7/2017

INFORMACJA

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP udzielamy informacji w postępowaniu na „Usługę serwisu i legalizacji zestawów tlenowych PHAOS Oxygen System dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” ( nr ref: ZP-7/2017):

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia następującą kwotę: 270.000,00 zł brutto

Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy realizacji zamówienia, okres gwarancji zawarte w ofertach.

Zbiorcze zestawienie ofert

Nr

oferty

 Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

Ilość zrealizowanych podobnych usług

Warunki płatności*

1-25/O/2017

Glomex MS Polska Sp. z o.o.,

ul. Garbary 71/105,

61-758 Poznań

 

brak oferty w kopercie

-

 do 30 dni od daty wystawienia faktury

2-26/O/2017

Glomex MS Polska Sp. z o.o.,

ul. Garbary 71/105,

61-758 Poznań

 

Pismo informujące o zmianie oferty

-

 do 30 dni od daty wystawienia faktury

3-27/O/2017

Glomex MS Polska Sp. z o.o.,

ul. Garbary 71/105,

61-758 Poznań

299.669,25 zł

2 usługi

 do 30 dni od daty wystawienia faktury

 

Informacje dodatkowe:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej ( załącznik nr 7 do SIWZ ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedłożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dowódca

Jednostki Wojskowej 4101

w Lublińcu

 

_________________________

ppłk Michał STRZELECKI