Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 6/2017

Lubliniec, dnia 21.04..2017 r.


Jednostka Wojskowa Nr 4101
ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec
Tel. (+48) 261 101 450
Fax: (+48) 261 101 380
Nr sprawy 6/2017

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę przeglądu i legalizacji aparatów nurkowych typu AMPHORA dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” – nr sprawy 6/2017.


Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania na:

„Usługę przeglądu i legalizacji aparatów nurkowych typu AMPHORA dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 6/2017”


1. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:
Nr 1-24/O/2017
TECHNIKA PODWODNA Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 80
01-466 Warszawa
tel. 022 46-12-800
fax 022 666-13-06
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Cena brutto: 219.555,00 zł
Ilość zrealizowanych podobnych usług: 3 usługi


Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę TECHNIKA PODWODNA Sp. z o.o., z Warszawy spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ (pkt. 16.3 SIWZ).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:

oferta nr

Nr 1-24/O/2017 TECHNIKA PODWODNA Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 80
01-466 Warszawa
tel. 022 46-12-800
fax 022 666-13-06
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pkt w kryterium cena: 60,00
ilosc zrealizowanych podobnych usług: 30,00
pkt razem: 90,00


2. Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów.
3. Zamówienie nie zostało unieważnione.


Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.

DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej Nr 4101
w Lublińcu
________________________
ppłk Michał STRZELECKI

 

Agnieszka Łukasik (261 101 450)
21.04.2017 R.
Zwrot do wyk, t: 11/23, nr spr 6/2017