Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

Informacja z otwarcia ofert - nr spr. 6/2017

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z późn. zm.) informuję:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 247.000,00 zł brutto

Nr spr. 6/2017Usługa przeglądu i legalizacji aparatów nurkowych typu Amphora  dla JW. 4101 w Lublińcu.

Oferty złożone w postępowaniu wraz z ceną, terminem wykonania, kryterium ilość zrealizowanych podobnych usług i warunkami płatności:

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena

ilość zrealizowanych podobnych usług  

termin wykonania zamówienia

termin płatności

Oferta Nr 1-24/O/2017

TECHNIKA PODWODNA Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 80

01-466 Warszawa

tel. 022 46-12-800

fax 022 666-13-06

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

219.555,00 zł

3 usługi

I termin –

odbiór 15.05.2017 r.

zwrot 15.06.2017 r.

II termin -

odbiór 15.10.2017 r.

zwrot 15.11.2017 r.

30 dni od dnia otrzymania faktury

Informacje dodatkowe:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedłożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

dowódca

Jednostki Wojskowej 4101

w Lublińcu

_________________________

                                                                                                                                                                             wz. ppłk Wojciech DANISIEWICZ