Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr sprawy 5/2017 - zadanie nr 2

Lubliniec, dnia 30.03.2017 r.

Jednostka Wojskowa Nr 4101

ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec

Tel. (+48) 261 101 450

Fax: (+48) 261 101 380

Nr sprawy 5/2017

                                                                                                                 

ZAWIADOMIENIE internet

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę artykułów biurowych i papieru dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” – nr sprawy 5/2017

Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec,
ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania na:

Dostawa artykułów biurowych i papieru dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu

– nr sprawy 5/2017- zadanie nr 2

  1. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:

Nr 3-21/O/2017

Partner w biurze Sp. z o.o.

Ul. Ogrodowa 5

41-803 Zabrze

Cena brutto: 20.813,73 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę Partner w biurze sp. z o.o. z Zabrza spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ (pkt. 16.3 SIWZ).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:

Numer

oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty

Liczba pkt w kryterium: cena brutto oferty:60%

(waga = 60 pkt)

Termin realizacji zamówienia 40%

(waga=40pkt)

Razem

2-20/O/2017

LUKA Sp. z o.o.

Ul. Siemianowicka 7D

40-301 Katowice

 

0,00

0,00

0,00

3-21/O/2017

Partner w biurze Sp. z o.o.

Ul. Ogrodowa 5

41-803 Zabrze

 

60,00

40,00

100,00

4-22/O/2017

Przedsiębiorstwo Handlowe „HALIM” Sp. z o.o.

A.Bakir, G i I. Słabosz

Ul. Wilsona 20/22

42-200 Częstochowa

 

0,00

0,00

0,00

5-23/O/2017

LUKA Sp. z o.o.

Ul. Siemianowicka 7D

40-301 Katowice

Oferta zmieniona w zakresie załącznika nr 4 i 6 do SIWZ

0,00

0,00

0,00

  1. Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów.
  2. Zamówienie nie zostało unieważnione.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.

                                                                                              DOWÓDCA

                                                                                Jednostki Wojskowej Nr 4101

                                                                                             w Lublińcu

                                                                                 _________________________

                                                                              wz. ppłk Wojciech DANISIEWICZ