Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Informacja z otwarcia ofert - nr sprawy 5/2017

INFORMACJA

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP udzielamy informacji w postępowaniu na „Dostawa artykułów biurowych i papieru dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” ( nr ref: ZP-5/2017):

  1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia następującą kwotę:

D

Dla Jednostki Wojskowej 4101:

Zadanie nr 1: 149.000,00 zł brutto

Zadanie nr 2: 21.000,00 zł brutto

Dla Placówki Żandarmerii Wojskowej:

Zadanie nr 1: 6.843,80 zł brutto

Zadanie nr 2: 1.156,20 zł brutto

Łącznie dla JW. 4101 + PŻW:

Zadanie nr 1: 155.843,80 zł brutto

Zadanie nr 2: 22.156,20 zł brutto

Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy realizacji zamówienia, okres gwarancji zawarte w ofertach.

Zbiorcze zestawienie ofert

Zadanie nr 1

Nr

oferty

 Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności*

1-19/O/2017

MIRANEX Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 33

60-479 Poznań

 

149.958,64 zł

Skrócony

 do 30 dni od daty wystawienia faktury

2-20/O/2017

LUKA Sp. z o.o.

Ul. Siemianowicka 7D

40-301 Katowice

 

159.159,06

Skrócony

 do 30 dni od daty wystawienia faktury

3-21/O/2017

Partner w biurze Sp. z o.o.

Ul. Ogrodowa 5

41-803 Zabrze

 

123.093,48 zł

Skrócony

 do 30 dni od daty wystawienia faktury

4-22/O/2017

Przedsiębiorstwo Handlowe „HALIM” Sp. z o.o.

A.Bakir, G i I. Słabosz

Ul. Wilsona 20/22

42-200 Częstochowa

 

126.894,54 zł

Skrócony

 do 30 dni od daty wystawienia faktury

5-23/O/2017

LUKA Sp. z o.o.

Ul. Siemianowicka 7D

40-301 Katowice

Oferta zmieniona w zakresie załącznika nr 4 i 6 do SIWZ

 

156.209,99 zł

Skrócony

 do 30 dni od daty wystawienia faktury

Zadanie nr 2

Nr

oferty

 Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności*

2-20/O/2017

LUKA Sp. z o.o.

Ul. Siemianowicka 7D

40-301 Katowice

 

24.832,16 zł

Skrócony

 do 30 dni od daty wystawienia faktury

3-21/O/2017

Partner w biurze Sp. z o.o.

Ul. Ogrodowa 5

41-803 Zabrze

 

20.808,30 zł

Skrócony

 do 30 dni od daty wystawienia faktury

4-22/O/2017

Przedsiębiorstwo Handlowe „HALIM” Sp. z o.o.

A.Bakir, G i I. Słabosz

Ul. Wilsona 20/22

42-200 Częstochowa

 

20.002,21 zł

Skrócony

 do 30 dni od daty wystawienia faktury

5-23/O/2017

LUKA Sp. z o.o.

Ul. Siemianowicka 7D

40-301 Katowice

Oferta zmieniona w zakresie załącznika nr 4 i 6 do SIWZ

24.831,25 zł

Skrócony

 do 30 dni od daty wystawienia faktury

 

Informacje dodatkowe:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej ( załącznik nr 7 do SIWZ ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedłożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.