Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Zawiadom. o wyborze najk. oferty - nr spr. 43/2016

Lubliniec, dnia 03.01.2017 r.


Jednostka Wojskowa Nr 4101
ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec
Tel. (+48) 261 101 450
Fax: (+48) 261 101 380
Nr sprawy 43/2016

 

 

ZAWIADOMIENIE - internet

 

 

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Obsługa obiektu szkoleniowego – strzelnica multimedialna typ DPCS dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” – nr sprawy 43/2016.

 


Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), informuje o wyniku postępowania na:

 

„Obsługę obiektu szkoleniowego – strzelnicy multimedialnej typ DPCS dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 43/2016”


1. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:
Nr 1-82/O/2016
FIT-COM Damian Jerominek
ul. 3-go Maja 15a/4,
42-700 Lubliniec,
tel. 607-502-416
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cena brutto: 417.500,00 zł
Sposób zatrudniania pracowników: 5 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (lub 4 osoby i właściciel firmy będący jednocześnie pracownikiem)


Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez FIT-COMN Damian Jerominek z Lublińca spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ (pkt. 16.3 SIWZ).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:

nr oferty:
1-82/O/2016
FIT-COM Damian Jerominek
ul. 3-go Maja 15a/4,
42-700 Lubliniec,
tel. 607-502-416
email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pkt. w kryterium cena: 60,00
pkt sposób zatrudniania pracowników: 40,00
pkt razem: 100,00


nr oferty: 2-83/O/2016
Agencja Usług Specjalnych SZTURMAN
ul. Zachodnia 21/34
30-350 Kraków
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pkt. w kryterium cena: 0,00
pkt. sposób zatrudniania pracowników: 0,00
pkt razem: 0,00


2. Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów.
3. Zamówienie nie zostało unieważnione.


Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej Nr 4101

w Lublińcu


________________________
wz. ppłk Wojciech DANISIEWICZ

 


Agnieszka Łukasik (261 101 450)
03.01.2017 R.
Zwrot do wyk, t: 11/23, nr spr 43/2016