Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 41/2016

     Lubliniec, dnia 23.12.2016 r.

                                                                                                                     

Nr sprawy 41/2016

Jednostka Wojskowa 4101

42-700 Lubliniec,

ul. Sobieskiego 35

fax: 261 101 380

tel.: 261 101 450                   

                                  

                       

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH - internet

Dotyczy: zawiadomienia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Obsługę obiektów szkoleniowych – strzelnica garnizonowa dla Jednostki Wojskowej 4101 w Lublińcu” – nr spr. 41/2016

           

Zamawiający - Jednostka Wojskowa Nr 4101 w Lublińcu działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. ) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, na: Obsługę obiektów szkoleniowych – strzelnica garnizonowa dla Jednostki Wojskowej 4101 w Lublińcu –nr spr. 41/2016, zostało u n i e w a ż n i o n e  z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. pkt 2 i 3.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyły 3 firmy: Optimum – Tymiński i s-ka sp.j. z Warszawy, konsorcjum firm Froyo Dawid Kierat z Lublińca i Fit-Com Damian Jerominek z Lublińca, Agencja Usług Specjalnych „Szturman” Adam Michalczyk z Krakowa. Wszystkie oferty podlegały odrzuceniu. 

                                                                                                                                                       

                                           DOWÓDCA

  Jednostki Wojskowej Nr 4101

w Lublińcu

 _________________________

wz. ppłk Wojciech DANISIEWICZ