Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Zawiadominie o wynikach nr sprawy 41/2016

Lubliniec, dnia 23.12.2016 r.

Jednostka Wojskowa Nr 4101

ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec

Tel. (+48) 261 101 450

Fax: (+48) 261 101 380

Nr sprawy 41/2016

 

ZAWIADOMIENIE internet

Dotyczy: zawiadomienia o wynikach w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Obsługa obiektów szkoleniowych – strzelnica garnizonowa dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” – nr sprawy 41/2016.

Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec,
ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania na:

Obsługę obiektów szkoleniowych – strzelnica garnizonowa dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 41/2016”

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:

Numer

oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty

Liczba pkt w kryterium: cena brutto oferty:60%

(waga = 60 pkt)

Sposób zatrudnienia pracowników 40%

(waga=40pkt)

Razem
1-78/O/2016

Optimum – Tymiński i s-ka sp.j.

Ul. Suwak 4

02-676 Warszawa

0,00 0,00 0,00
2-79/O/2016

Lider - Froyo Dawid Kierat

Ul. Robotnicza 1/91

42-700 Lubliniec

Partner – Fit-Com Damian Jerominek

Ul. 3-go Maja 15A/4

42-700 Lubliniec

0,00 0,00 0,00
3-80/O/2016

Agencja Usług Specjalnych

„Szturman” Adam Michalczyk

Ul. Zachodnia 21/34

30-350 Kraków

0,00 0,00 0,00

  1. Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów.
  2. Zamówienie zostało unieważnione.

Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. pkt 2 i 3.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone 3 oferty, lecz wszystkie podlegały odrzuceniu. W związku z powyższym komisja przetargowa unieważniła niniejsze postępowanie ze względu na w/w sytuację. (art. 93 ust. 1 pkt. 1).

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.

                                                                                    DOWÓDCA

                                                                               Jednostki Wojskowej Nr 4101

                                                                                            w Lublińcu

                                                                               _________________________

                                                                        wz. ppłk Wojciech DANISIEWICZ