Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

Zawiadomienie o wyborze najk. oferty nr spr. 42/2016 zadanie nr 8

Lubliniec, dnia 22.12.2016 r.


Jednostka Wojskowa Nr 4101
ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec
Tel. (+48) 261 101 450
Fax: (+48) 261 101 380
Nr sprawy 42/2016


ZAWIADOMIENIE


Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenia zdrowotne i badania okresowe dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” – nr sprawy 42/2016 – Zadanie nr 8 badania dla kierowców.

 

 

Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.), informuje o wyniku postępowania na:


„Świadczenia zdrowotne i badania okresowe dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 42/2016” - Zadanie nr 8 – badania dla kierowców


1. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:

Nr 5-75/O/2016
NZOZ Pogotowie Ratunkowe „SAWMED”
Podstawowa i Specjalistyczna Opieka Zdrowotna
ul. Majdanek 6
42-700 Lubliniec
tel. 604-615-320

Cena brutto: 200,00 zł za jedno nadanie

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez NZOZ Pogotowie Ratunkowe „SAWMED” z Lublińca spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ (pkt. 16.3 SIWZ).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:
Numer
oferty 5-75/O/2016
NZOZ Pogotowie Ratunkowe „SAWMED”
Podstawowa i Specjalistyczna Opieka Zdrowotna
ul. Majdanek 6
42-700 Lubliniec
tel. 604-615-320
pkt w kryterium cena: 100,00
pkt razem: 100,00


2. Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów.
3. Zamówienie nie zostało unieważnione.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.

 

 

DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej Nr 4101
w Lublińcu
_________________________
ppłk Michał STRZELECKI

 


A. Ł.(261 101 450)
22.12.2016 R.
Zwrot do wyk, t: 11/23, nr spr. 42/2016