Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

Zawiadomienie o wyborze najk. oferty nr spr. 42/2016 Zadanie nr 1

Lubliniec, dnia 22.12.2016 r.
Jednostka Wojskowa Nr 4101
ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec
Tel. (+48) 261 101 450
Fax: (+48) 261 101 380
Nr sprawy 42/2016

 


ZAWIADOMIENIE


Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenia zdrowotne i badania okresowe dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” – nr sprawy 42/2016 – Zadanie nr 1 okulista.


Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.), informuje o wyniku postępowania na:

„Świadczenia zdrowotne i badania okresowe dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 42/2016” - Zadanie nr 1 - Okulista


1. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:
Nr 3-72/O/2016
NZOZ „Oko-Med.” S.C.
Poradnia Okulistyczna
ul. Sobieskiego 9,
42-700 Lubliniec
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
fax. 34 356-58-70

Cena brutto: 50,00 zł za jedno badanie

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez NZOZ „Oko- Med.” S.C. z Lublińca spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ (pkt. 16.3 SIWZ).
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:

nr oferty:
3-72/O/2016
NZOZ „Oko-Med.” S.C.
Poradnia Okulistyczna
ul. Sobieskiego 9,
42-700 Lubliniec
pkt w kryterium cena: 100,00
pkt razem: 100,00


2. Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów.
3. Zamówienie nie zostało unieważnione.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.

 


DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej Nr 4101
w Lublińcu

_________________________
ppłk Michał STRZELECKI

 

A. Ł.(261 101 450)
22.12.2016 R.
Zwrot do wyk, t: 11/23, nr spr. 42/2016