Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr sprawy 40/2016

Lubliniec, dnia 16.12.2016 r.

Jednostka Wojskowa Nr 4101

ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec

Tel. (+48) 261 101 450

Fax: (+48) 261 101 380

Nr sprawy 40/2016


ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Obsługa obiektów sportowych i prowadzenie treningów dla żołnierzy i pracowników Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” – nr sprawy 40/2016.

Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec,
ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania na:

Obsługę obiektów sportowych i prowadzenie treningów dla żołnierzy i pracowników Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 40/2016”

  1. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:

Nr 1-81/O/2016

Football Coaching

Mlynek Szymon

Ul. Pietraszowicka 4

42-772 Pawonków

e-mail: orzel.pawonkoTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cena brutto: 236.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę Football Coaching Mlynek Szymon z Pawonkowa spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ (pkt. 16.3 SIWZ).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:

Numer

oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty

Liczba pkt w kryterium: cena brutto oferty:60%

(waga = 60 pkt)

Ilość zrealizowanych podobnych usług 40%

(waga=40pkt)

Razem
1-81/O/2016

Football Coaching

Mlynek Szymon

Ul. Pietraszowicka 4

42-772 Pawonków

60,00 40,00 100,00

  1. Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów.
  2. Zamówienie nie zostało unieważnione.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.

DOWÓDCA

 Jednostki Wojskowej Nr 4101

 w Lublińcu

_________________________

 ppłk Michał STRZELECKI